GASTEIZEN
97
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 
Bete hutsuneak ondoko aditzak jarrita:
joaten dira,  deitzen diote,  joan zen,  hasten da,  sartu zuen


San Prudentzio

Apirilaren 28an ospatzen da San Prudentzioren jaia Araba osoan.
Gasteizen, aurreko egunean, hilaren 27an, erretretarekin (1) .................... jaia.
Danborren zaratek eta  fanfarrek alaitzen dute hiria.

28an, gasteiztar asko Armentiako zelaira (2) ................... eguna pasatzera.
Bertako erromerian musika, dantza, herri-kirolak eta beste izaten da.
Barraskiloak eta perretxikoak jateko ohitura ere badago.

1483an Gasteizko Udalak hiriko jaien artean (3) ....................... San Prudentzio,
eta 1644an Arabako Batzar Nagusiek bertako zaindari hautatu zuten.

San Prudentzio 714an jaio zen Armentian. 15 urte zituela etxetik (4) ...................
eta lan apostolikoetan ibili zen. „Bakearen aingeruaš deitu zioten
oso bakezalea zelako. Tarazonako apezpikua izan zen eta bertan hil zen 792an.

Herritarrek „santu txizatiaš (5) ........................ . Zergatik? Ez dakizu?
Ba, badaezpada ez joan Armentiara euritakorik gabe.

Aurreko fitxaren erantzunak
1. b
2. c
3. d
4. a

Hiztegia

15 urte zituela. con 15 años
alai(tu), alaitzen, alaituko. alegrar
apezpiku. obispo
Arabako Batzar Nagusiak. Juntas Generales de Álava
badaezpada. por si acaso
bakearen aingerua. el ángel de la paz
bakezale. pacífico; pacifista
barraskilo. caracol
dei(tu), deitzen, deituko. llamar
euritako. paraguas
hauta(tu), hautatzen, hautatuko. elegir
herri-kirol. deporte rural
jaio, jaiotzen, jaioko. nacer
ohitura. costumbre, tradición
perretxiko. seta
txizati. meón/a
zaindari. patrón/a
zarata. ruido

 

Gramatika

NOR

NOR - NORK

naiz / nintzen
da / zen
gara / ginen
zara / zinen
zarete / zineten
dira / ziren

dut, ditut / nuen, nituen
du, ditu / zuen, zituen
dugu, ditugu / genuen, genituen
duzu, dituzu / zenuen, zenituen
duzue, dituzue / zenuten, zenituzten
dute, dituzte / zuten, zituzten


joan da (ha ido)
joan zen (fue)
hautatu dute (han elegido)
hautatu zuten (eligieron)

doa (va)

joaten da (suele ir)
joaten zen (solía ir)

hautatzen dute(suelen elegir)
hautatzen zuten
(solían elegir)

joango da (irá)


hautatuko dute (elegirán)

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE