GASTEIZEN
96
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Lotu zutabek

1.

2.

3.

4.


1. Igandean eguraldia ona bada, ...

a) asko nekatuko da.

2. I gandean eguraldia ona ez bada, ...

b) oinez joango dira Estibalizera.

3. Amama Otazura autoz eramaten badute, ... 

c) autoz joango dira Estibalizera.

4. Amama Gasteiztik Estibalizera oinez joaten bada, ...

d) handik oinez joango da.

Aurreko fitxaren erantzunak
1. joango dira
2. ospatzen dugu
3. joaten da
4. egongo da / egon da 
5. egoten da
Hiztegia

autoz. en coche
ederto: oso ondo
eguraldi. tiempo (atmosférico)
eraman, eramaten, eramango. llevar
etzi. pasado mañana
gasteiztar. vitoriano/a
gehiegi. demasiado/a(s)
handik.
desde allíí
hauxe, horixe, huraxe. hau, hori, hura intensivos
neka(tu), nekatzen, nekatuko. cansar(se)
oinez. andando, a pie

Gramatika

........................... ba-
..................... ez ba-
............... -t(z)en ba
......... -t(z)en ez ba

, ............. (Si ..............)
, ............. (Si no..............)
, ............. (Si ..............)
, ............. (Si no .............)


Igandean eguraldia ona bada, oinez joango gara Estibalizera.
(Si el domingo hace buen tiempo, iremos andando a Estibaliz)

Otazura autoz eramaten banauzue, handik joango naiz.
(Si me llevais a Otazu en coche, irá desde allí)
...

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE