GASTEIZEN
94
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Irakurri arretaz goiko elkarrizketa eta begiratu Gazteizko planoari


Non daude amama Josefa eta mutil gaztea?
a) Ekuador kalean.
b) Argentina kalean.
c) Txile kalean.
Hiztegia

arretaz. con atención
aurki(tu), aurkitzen, aurkituko. encontrar
aurrera. adelante (nora)
bigarren. segunda/o
doa. él /ella va
ezin (izan). no poder
ezkerretara jo. ir/dirigirse/girar a la izquierda
hauxe, horixe, huraxe. hau, hori, hura
intensivos
jarrai(tu), jarraitzen, jarraituko. seguir
kale honetatik. por esta calle


Aurreko fitxaren erantzunak
1. Amama gaur atzo baino nekatuago dago. 2. Amamak hemen Benidormen baino jai gehiago egiten ditu.
3. Hemen Benidormen baino jai luzeagoak egiten ditu.
4. Hemen Benidormen baino lagun gehiago dauzka.
Gramatika

NORA jo? (NORA joan?)

Aurrera jarritu (seguir adelante)
ezkerretara jo/joan (ir/dirigirse hacia la
izquierda)
eskuinetara jo/joan (ir/dirigirse hacia la derecha)
...


NONDIK?(¿desde dónde?, ¿por dónde?)

hemendik (por aqu’)
hortik (por ah’)
handik (por all’)

kale honetatik (por esta calle)
kale horretatik (por esa calle)
kale hartatik (por aquella calle)

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE