URTE BERRI, FAMILIA BERRI
90
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Zein da Karmen eta zein Iñaki?
NIGERIA
Niger ibaian ontzi bat irauli eta hainbat lagun hil dira.
          Hainbat lagun hil dira Nigeriako ipar mendebaldean
Niger ibaian ontzi batek harkaitz bat jo eta iraulita.Istripua larunbatean gertatu zen, baina atzo agertu zen prentsan.
Agintari batek esan du ontziko ehun bat lagun hil direla eta gorpu asko aurkitu dituztela, baina gehienak desagertu egin direla uretan.

Bost lagun onik atera dira.


(Egunero, 2003-03-04, moldatuta)


. Non gertatu da istripua?
Nigerian / Nigeriako ipar mendebaldean / Niger ibaian (gertatu da).

1. Zenbat lagun hil dira istripuan?

...........................................................

2. Zer jo du ontziak?

...........................................................

3. Noiz gertatu zen istripua?

...........................................................

4. Nork esan du ehun bat lagun hil direla?

...........................................................

5. Gorpu gehienak aurkitu dituzte?

...........................................................

6. Zenbat lagun atera dira onik?

...........................................................
Hiztegia

ager(tu), agertzen, agertuko. aparecer
agintari. autoridad
aurki(tu), aurkitzen, aurkituko. encontrar
desager(tu), desagertzen, desagertuko.
desaparecer
ehun bat. unos/as cien
gerta(tu), gertatzen, gertatuko. suceder
gorpu. cadáver
hainbat ... : ... asko
harkaitz. roca, peña
hil, hiltzen, hilko. morir; matar
ipar mendebalde. noroeste
iraul(i), iraultzen, irauliko. volcar
istripu. accidente
jo, jotzen, joko. pegar(se), chocar(se)
lagun: pertsona
onik atera. librar(se), salvar(se)
ontzi: itsasontzi. barco, embarcación
uretan. en el agua

Aurreko fitxaren erantzunak
1. dituzun
2. zaren
3. dituzun
4. duzun
5. zaren

Igarkizunaren erantzuna: Egunkaria

Gramatika

esan /... -la (decir que /...)


Agintari batek esan du ontziko ehun bat lagun hil direla.

 


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE