KOMUNIKABIDEAK
86
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Jarri "egia" edo "gezurra" den
0. Gaur egun lehen baino telesaio arrosa gehiago daude. ( Egia )

1.Telesaio arrosek dokumentalek baino ikusle gehiago dauzkate. (............................)
2. Futbol partiduek dokumentalek baino ikusle gutxiago dauzkate.  (............................)
3. Telebista publikoak pribatuak baino errentagarriagoak dira. (............................)
4. Filmak dokumentalak baino luzeagoak izaten dira. (............................)
5. Umeentzat, teleberriak marrazki bizidunak baino interesgarriagoak dira. (.....................)

Aurreko fitxaren erantzunak
1. Jon eta Olatz Mikel baino astunagoak dira mandoarekin.
2. Goizeko telesaioak arratsaldekoak baino aspergarriagoak dira.
3. Teleberriak dokumentalak baino interesgarriagoak dira.
4. Filmak futbol partiduak baino atseginagoak dira.
Hiztegia

arrosa. rosa
baino (...) gehiago. más (...) que
baino (...) gutxiago. menos (...) que
errentagarri. rentable
gaur egun. hoy en día
gehiegi. demasiado/a(s)
ikusle. expectador
interesgarri. interesante
lehen. antes
luze. larga/o
marrazki bizidunak. dibujos animados
teleberri. telediario, informativo de televisión
telesaio. programa de televisión
ume: haur. niño/a

 

Gramatika

(NOLAKOA(K)?) )
(ZENBAT?)
(ZENBAT?)
....... .......
....... .......
....... .......
baino -agoa(k)
baino ....gehiago

baino ....gutxiago
(... más... que...)
(... más (...) que ...
(... menos (...) que ...

Filmak dokumentalak baino luzeagoak izaten dira.
(Las películas suelen ser más largas que los documentales)

Gaur egun lehen baino telesaio arrosa gehiago daude.
(Hoy en día hay más programas rosas que antes)

Dokumentalek futbol partiduek baino ikusle gutxiago dauzkate.
(Los documentales tienen menos expectadores que los partidos de fútbol)

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE