OSASUNA
84
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 
Aurreko fitxaren erantzunak
Asteko gramatika


ZER? (¿qué?)
kontsulta
kontsultak

NON? (¿dónde?)
kontsultan
kontsultetan

NONDIK? (¿desde dónde?)
kontsultatik
kontsultetatik

ZER? (¿qué?)
astelehena
igandea

NOIZ? (¿cuándo?)
astelehenean
igandean

NOIZTIK? (¿desde cuándo?)
astelehenetik
igandetik


NOIZ? (¿cuándo?)

astebetean (durante una semana)
hamar egunean (durante diez días)
...
egunean hiru bider (tres veces al día)
egunean bi bider (dos veces al día)
egunean behin (una vez al día)
...
8 ordutik 8 ordura (cada 8 horas)
...
noizean behin (de vez en cuando)
...


-T(z)EA

Masajeak ematea oso ona da.
Bizikletan ibiltzea gomendagarria da.
...
Bizikletan ibiltzea eta igeri egitea gomendatzen dugu.
Hankak ur hotzarekin bustitzea komeni da.
...


NOR

NOR - NORI

NOR - NORK

NOR - NORI - NORK

naiz
da
gara
zara
zarete
dira

zait / zaizkit
zaio / zaizkio
zaigu / zaizkigu
zaizu / zaizkizu
zaizue / zaizkizue
zaie / zaizkie

dut / ditut
du / ditu
dugu / ditugu
duzu / dituzu
duzue / dituzue
dute / dituzte

di zki

-t/da-
-o-
-gu-
-zu-
-zue-
-e-

-t
---
-gu
-zu
-zue
-te


.................nahi ba, ..............
.................nahi ez ba
-, ..............
.................-t(z)en ba-, ..............
.................-t(z)en ez ba,
..............

(Si quieres/... ...............)
(Si no quieres/... ...............)
(Si ...............)
(Si no ...............)


Olatzek nahi badu, dentistak gaur egingo dio enpastea.
(Si Olatz quiere, el dentista le hará hoy el empaste)

Olatzek nahi ez badu, dentistak ez dio enpastea gaur egingo.
(Si Olatz no quiere, el dentista no le hará hoy el empaste)

Ahoko garbiketa urtero egiten badugu, ez dugu lertzorik edukiko.
(Si hacemos la limpieza bucal cada año, no tendremos sarro)

Ahoko garbiketa urtero egiten ez badugu, lertzoa edukiko dugu.
(Si no hacemos la limpieza bucal cada año, tendremos sarro)

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE