OSASUNA
82
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Jarrin "egia" edo "gesurra" den


0. Olatzek nahi badu, dentistak gaur egingo dio enpastea. ( Egia )
1.  Enpastea gaur egiten ez badio, Olatzek bihar joan beharko du berriro. (...................)
2.
Olatzek txantxarra kendu nahi badu, enpastea egin beharko diote. (...................)
3.
Ahoko garbiketa urtero egiten badugu, lertzoa edukiko dugu. (..................)
4. Lertzoa kendu nahi badugu, garbiketa egin behar dugu. (...................)

Aurreko fitxaren erantzunak

1.c
2.d
3.a

Hiztegia

aspaldian. hace tiempo
ba- . si ...
berriro. otra vez, de nuevo
bost urte-edo. aproximadamente cinco aos
garbiketa. limpieza
horrela. de ese modo
ken(du), kentzen, kenduko. quitar(se)
komeni (izan). convenirle a uno/a
lertzo. sarro
txantxar. caries
urtero. cada año

Gramatika

.................nahi ba, ..............
.................nahi ez ba
-, ..............
.................-t(z)en ba-, ..............
.................-t(z)en ez ba,
..............

(Si quieres/... ...............)
(Si no quieres/... ...............)
(Si ...............)
(Si no ...............)


Olatzek nahi badu, dentistak gaur egingo dio enpastea.
(Si Olatz quiere, el dentista le hará hoy el empaste)

Olatzek nahi ez badu, dentistak ez dio enpastea gaur egingo.
(Si Olatz no quiere, el dentista no le hará hoy el empaste)

Ahoko garbiketa urtero egiten badugu, ez dugu lertzorik edukiko.
(Si hacemos la limpieza bucal cada año, no tendremos sarro)

Ahoko garbiketa urtero egiten ez badugu, lertzoa edukiko dugu.
(Si no hacemos la limpieza bucal cada año, tendremos sarro)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE