OSASUNA
81
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Lotu zutabeak

0. b

1.

2.

3.


0. Bezeroari samako mina kentzen ez bazaio,

a) Mikelek bere iritzia ematen die.

1. Bezeroari samako mina kentzen bazaio,

b) medikuarenera joan beharko du.

2. Bezeroak zer edo zer hartzen ez badu,

c) ez da medikuarenera joango.

3. Bezeroek Mikeli aholkua eskatzen badiote,

d) ez zaio mina kenduko.


Aurreko fitxaren erantzunak

1. mina
2. astetik
3. Iñakiri
4. pastillak
5. astelehenean

Hiztegia

aholku. consejo
ba- . si ...
bezero. cliente
botika. medicina, remedio
eztul egin. toser
eztulik-edo? ¿tos o algún otro síntoma?
hizketan: berbetan: hitz egiten
iritzi. opinión
itzul(i), itzultzen, itzuliko. volver
ken(du), kentzen, kenduko. quitar(se), pasar(se)
lau ordutik lau ordura. cada cuatro horas
medikuarenera: medikuaren kontsultara
min. dolor
-ren bila. a buscar
sama: eztarri. garganta
zer edo zer. algo
zoaz!: joan zaitez! ¡vete!


Gramatika

........................ -t(z)en ba-, ......................(Si ............) ........................ -t(z)en ez ba-, ................(Si no............)

Samako mina kentzen bazaizu, ez duzu medikuarenera joan beharko.
(Si se te pasa el dolor de garganta, no tendrás que ir al médico)
Samako mina kentzen ez bazaizu, zoaz medikuarenera.
(Si no se te pasa el dolor de garganta, vete al médico)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE