OSASUNA
79
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Ordenatu pediatraren eta guraso baten aarteko elkarrizketaAurreko fitxaren erantzunak

1. du
2. dio
3. dauzka / ditu
4. ditu
5. dizkio


Gramatika

NOIZ? (¿Cuándo?)


astebetean (durante una semana) hamar egunean (durante diez días)
...
egunean hiru bider (tres veces al día) egunean bi bider(dos veces al día) egunean behin (una vez al día)
...
8ordutik 8 ordura (cada 8 horas)
...
noizean behin (de vez en cuando)

...
Hiztegia

begira(tu), begiratzen, begiratuko. mirar; auscultar
belarri. oído; oreja
buruko min. dolor de cabeza
edan, edaten, edango. beber
eduki zuen. tuvo
elkarrizketa. conversación
etzan! ¡túmbate!, ¡túmbese!
ezker. izquierdo/a //
eskuin. derecho/a
eztul. tos // eztul egin. toser
guraso. padre o madre
hartuta. cogido/a(s) (nola)
laztana! ¡cariño!
ml. : mililitro
sama: eztarri. garganta
sukar. fiebre
zenbat ...? ¿cuánto/a(s)?


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE