OSASUNA
78
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Bete hutsuneak aditza jarrita

0. Karmen, umea eta ama kontsultan daude.
1. Umeak arnasa hartu eta bota egiten ................... .
2. Karmenek umeari ahoa zabaltzeko agindu ................. .
3. Umeak hagin politak .................. .
4. Umeak haginak garbitu .................. .
5. Amatxok umeari belarriak garbitu .................... .


Hiztegia

agin(du), agintzen, aginduko. mandar
aho. boca
arnasa bota. espirar
arnasa har(tu). aspirar, inspirar; respirar arnasa. respiración
atera, ateratzen, aterako. sacar
belarri. oreja; oído
garbi(tu), garbitzen, garbituko. lavar; limpiar
hagin. diente
mihi. lengua
osasun. salud
poliki. despacio, con suavidad
ume. niña/o
zabal(du), zabaltzen, zabalduko. abrir

Gramatika

NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK

naiz
da
gara
zara
zarete
dira

zait/zaizkit
zaio/ zaizkio
zaigu/zaizkigu
zaizu/ zaizkizu
zaizue/zaizkizue
zaie/zaizkie

dut / ditut
du / ditu
dugu / ditugu
duzu / dituzu
duzue / dituzue
dute / dituzte
dizki

-t/da- -o-
-gu-
-zu-
-zue--e-

-t
---
-gu
-zu
zue
-te

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE