TAILERREAN
77
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 
Aurreko fitxaren erantzunak

1. Japoniakoa (da).
2. Seni (da).
3. Erosoena eta zabalena (da ).
4. Familiarentzat (da).
5. Lau (airbag ditu).
6. Ez (du trakzio integralik).
7. 18.400 eurotik aurrera (balio du).
8. Hiru urtekoa / Hiru urteko bermea (du).
9. Bai (badu laguntza-zerbitzua).
10. BEZa, matrikulazio-zerga, garraioa eta promozio-eskaintza (hartzen ditu barne). ΚΚΚ

Asteko gramatika

ZERTARAKO?
(¿para qué?)

NOIZKO?
(¿para cuándo?)

errebisiorako
autorako
...
autobuserako
motorrerako
...
errebisioa egiteko
gurpilak aldatzeko
...

biharko
gaurko
etziko
...
eguerdirako
arratsalderako
...

astearterako
asteazkenerako

...
NOIZ? (¿cuándo?)

goizean (por la mañana)
arratsaldean (por la tarde)
...
berehala (enseguida)
denbora luzea (mucho tiempo)
denbora gutxi (poco tiempo)
laster (pronto, enseguida)
berandu (tarde) / goiz (temprano, pronto)
bitartean (mientras tanto)
...
aldatu bitartean (mientras cambian)
...

ZELAKOA(K)? / NOLAKOA(K)?
(¿cómo?, ¿de qué tipo?)

auto erosoa (un coche cómodo)
auto erosoagoa (un coche más cómodo) autorik erosoena (el coche más cómodo)

segurtasun handia (gran seguridad)
segurtasun handiagoa (mayor seguridad)
segurtasunik handiena (la mayor seguridad)-TzEA komeni (convenir)

Autoari gurpilak aldatzea komeni zaio. Autoei errebisioak egitea komeni zaie.NOR NOR-NORK NOR-NORI-NORK

naiz
da
gara
zara
zarete
dira

dut / ditut
du / ditu
dugu / ditugu
duzu / dituzu
duzue / dituzue
dute / dituzte
dizki

-t/da- -o-
-gu-
-zu-
-zue--e-

-t
---
-gu
-zu
zue
-te


galdetu (ea)
erantzun / esan / uste (izan)/
baietz / ezetz
-TzEKO eskatu

-n
-la
(preguntar)
(responder que/ decir que/ creer que)
(que sí/ que no)
(pedir que)

Iñakik bulegariari galdetu dio ea autoa eginda dagoen.
Bulegariak eginda dagoela erantzun dio.
Bulegariak baietz erantzun dio.
Iñakik bulegariari kobratzeko eskatu dio

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE