TAILERREAN
76
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 
Irakurri auto honen publizitatea eta erantzun beheko galderei

0. Zein da publizitateko autoaren marka?

Subizi (da).



1. Nongoa da autoaren marka?

.............................................................


2. Zein da modeloa?

.............................................................

3. Zelakoa da modeloa?

..............................................................

4. Norentzat da modelo hau?

..............................................................

5. Zenbat airbag ditu serieko modeloak?

..................................................................

6.Ê Serieko modeloak trakzio integrala du?

...................................................................

7. Zenbat balio du modelo honek? .

...........................................................

8. Zenbat urteko bermea du?

..................................................................

9. Badu laguntza-zerbitzurik?

..................................................................
10. Zer hartzen du barne prezioak?

.............................................................

Hiztegia

aukeran. opcional(es), a elegir
balio (izan). valer, costar
barne hartu. incluir
barne. incluido/a(s)
bateraezin. incompatible
berme. garantía
BEZ. IVA
eroso. cómodo/a
garraio. transporte
girotu. acondicionado/a
laguntza-zerbitzu. servicio asistencial
nahi baduzu. si quieres
prezio. precio
promozio-eskaintza. oferta promocional segurtasun. seguridad
-tik aurrera. a partir de
zabal. amplio/a; ancho/a
zerga. impuesto


Gramatika
ZELAKOA(K)? / NOLAKOA(K)?


auto erosoa (un coche cómodo)
auto erosoagoa (un coche más cómodo) autorik erosoena (el coche más cómodo)

segurtasun handia(gran seguridad) segurtasun handiagoa (mayor seguridad) segurtasunik handiena (la mayor seguridad)


Aurreko fitxaren erantzunak
1. dituzte
2. dio
3. dute
4. du
5. dio
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE