TAILERREAN
73
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Erantzun galderei

Nola dago Iñakiren autoa?
Errebisioa eginda / Prest (dago).

1. Nondik atera du autoa mekanikariak?

.........................................................

2. Nori eman dio autoa mekanikariak?

.........................................................

3. Zer komeni zaio autoari?

.........................................................

4. Noiz aldatu beharko dituzte gurpilak?

........................................................

5. Zergatik?

.........................................................

6. Zer galdetu behar du Iñakik bulegoan?

.........................................................


Txistea

Kilometro gehiegi
Jose Marik bere auto zaharra saldu nahi du baina 400.000 km ditu eta ez dio inork ere erosi nahi.
Lagun batek mekanikari iruzurti bati eramateko esan dio, hark kilometro-neurgailua aldatuko diolako.
Handik hilabetera lagunak ikusi du Jose Mari bere auto zaharrarekin eta galdetu dio
- Baina ez duzu oraindik saldu auto zahar hori?
- Saldu? Orain 100.000 km baino ez ditu eta.


Gramatika

-TzEA komeni (convenir)

Autoari gurpilak laster aldatzea komeni zaio


Aurreko fitxaren erantzunak
1. dagoen
2. baietz
3. itxaroteko
4. duten
5. dagoela

Hiztegia

... baino ez. solamente...
ea ekar dezakezuen. a ver si ...
alda(tu), aldatzen, aldatuko. cambiar
aste. semana
atera, ateratzen, aterako. sacar
bulego. oficina
datorren aste. la semana que viene
eros(i), erosten, erosiko. comprar
ez ... inork ere: inork ere ez ... nadie (nork)
gehiegi. demasiado/a(s)
gurpil. rueda
hala ere. sin embargo, aúnn así
iruzurti. tramposo, estafador
komeni (izan). convenir
laster. pronto
neurgailu. contador, medidor (aparato)
oraindik. todavía
prest. preparado/a, dispuesto/a
sal(du), saltzen, salduko. vender

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE