TAILERREAN
72
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Bete hutsuneak ondoko hitzak jarrita: duten, dagoen, dagoela, itxaroteko, dela, baietz
Iñaki tailerrean dago eta bulegariarekin berba egiten dabil.

Iñakik bulegariari autoa hartzera joan (0) dela esan dio eta galdetu dio ea autoa eginda (1) .................... .
Bulegariak (2) ................... uste du, baina apur batean (3) ...................... eskatu dio

Gero, bulegaria mekanikariarekin berba egiten hasi da eta galdetu dio ea egin (4) .................... Iñakiren autoa, eta mekanikariak eginda (5) .................... erantzun dio, laster aterako duela.


Hiztegia
atera, ateratzen, aterako. sacar
bulegari. oficinista
eginda. hecho
har(tu), hartzen, hartuko. recoger; coger; tomar
has(i), hasten, hasiko. empezar
itxaron apur batean. espera/e un momento itxaron, itxaroten, itxarongo. esperar un tiempo, aguardar
laster. enseguida, pronto
mekanikari. mecánico (persona)

Aurreko fitxaren erantzunak
c, e, f, a, d, b
Gramatika

esan/erantzun/uste (izan)/...
galdetu (ea)
-TzEKO eskatu
baietz/ ezetz
-la
-n
(decir que/ responder que/ creer que/...)
(preguntar)
(pedir q
ue)
(que sí/ que no)

Iñakik bulegariari autoa hartzera joan dela esan dio.
...


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE