MUSIKA
70
  FICHA ANTERIOR

SIGUIENTE FICHA

 
escuchar lección imprimir ficha
 
Aurreko fitxaren erantzunak

Hiztegia

abil: trebe. hábil
adi(tu), aditzen, adituko: entzun
bil(du), biltzen, bilduko. reunir, recoger, recolectar
danbolin. tamboril
dedan: dudan
det: dut
diru. dinero
ez nazu ibiltzen: ez naiz ibiltzen
gogu: gogo. ganas
kantuz. cantando, con la canción
trikitixa: trikiti. acordeón diatónico
zerbi(tu), zerbitzen, zerbituko: zerbitzatu. servir(se)


Kanta
Iparragirre abila dela
Iparragirre abila dela
askori diot aditzen,
eskola ona eta musika,
hori horiekin zerbitzen.
Ni ez nazu ibiltzen,
kantuz dirua biltzen,
komeriante moduan,
debalde festa preparatzen det
gogua dedan orduan. (Bis)

Hitzak: Xenpelar (Joan Prantzesku Petriarena)

 


Asteko gramatika

NOREN(A) ... ?
(¿De quién?)

Negozioa familiarena da.
Negozioak familiarenak dira.
Denda familiaren negozioa da.
Dendak familiaren negozioak dira.

ZERTARAKO?
(¿para qué?)

NOIZKO?
(¿para cuändo?)

kontzerturako
kontzertu baterako
...
kontzertura joateko
sarrerak erreserbatzeko
...

11rako (hamaikarako)
10erako (hamarrerako)

iganderako
ostegunerako
ostiralerako
...NOR

NOR - NORK

naiz / nintzen
da / zen
gara / ginen
zara / zinen
zarete / zineten
dira / ziren

dut, ditut / nuen, nituen
du, ditu / zuen, zituen
dugu, ditugu / genuen, genituen
duzu, dituzu / zenuen, zenituen
duzue, dituzue / zenuten, zenituzten
dute, dituzte / zuten, zituzten


izan da (ha sido)
izan zen (fue)
...
eduki dute (han tenido)
eduki zuten (tuvieron)
...
da (es)
zen (era)
...
dute (tienen)

zuten
(tenían)
...
izaten da (suele ser)
izaten zen (sola ser)
...
edukitzen dute
(suelen tener)
edukitzen zuten (solían tener)
...
izango da (será)
...

edukiko dute
(tendrán)
...

entseatu / jaitsi / gelditu / entzun /... arren, .............. (aunque ..........)
................ n arren, .............. (aunque .......)

Egunero entseatu arren, maketa ez dugu lehiaketarako amaituko.
(Aunque ensayemos todos los das, no terminaremos la maqueta para el concurso)

Bizilaguna haserretzen den arren, Jonek etxean gitarra jotzen du.
(Aunque la vecina se enfade, Jon toca la guitarra en casa)


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE