MUSIKA
69
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

... izeneko. llamado/a, denominado/a
alai. alegre
asma(tu), asmatzen, asmatuko. inventar,
crear
bereiz(i), bereizten, bereiziko. diferenciar(se)
berezi. especial, peculiar
erabil(i), erabiltzen, erabiliko. utilizar
gehien. la mayoría
harrezkero. desde entonces
hezur. hueso
iraun, irauten, iraungo. durar, perdurar
laguntza. acompañamiento, ayuda
mende. siglo
molda(tu), moldatzen, moldatuko.
adaptar, adecuar
ozen. sonoro/a
soinu. sonido
-z alda(tu), aldatzen, aldatuko. cambiar de
zulo. agujero
zuzen. recta/o


Aurreko fitxaren erantzunak

1. Kontzertu baterako (ari da erreserba egiten) / Bilboko Orkestra Sinfonikoaren kontzerturako (ari da erreserba egiten).
2. Telefonoz (ari da erreserba egiten).
3. Bilboko Orkestra Sinfonikoak (emango du). 4. Ostiralerako (nahi ditu) / (Hilaren) 11rako (nahi ditu).
5.Patioko jarlekuak (nahi ditu).

Azpimarratu hitz zuzena

Txistea
Hiru zuloko flauta zuzena kultura eta zibilizazio gehienek erabili dute.
Guk txistua esaten diogu eta Euskal Herriko historia osoan iraun (0) du / zuen. Lehenengo txistua hezurrezkoa izan (1) da / zen eta harrezkero soinuz eta itxuraz aldatzen joan da. Txistua esku batekin jotzen da eta bestearekin danbolina, laguntza erritmikoa emateko.

Herri-musika jotzeko erabiltzen zen normalean, baina XVIII. mendean moldatu egin (2) dute / zuten talde handietan jotzeko. Gainera, txistu handi bat ere asmatu zuten, silbote izenekoa, musika polifonikoa jotzeko. Horregatik, apurka-apurka garai hartan tradizio bi bereizi (3) dira / ziren: herriko txistulariak eta eskolakoak.

Zuberoan txirula izeneko txistu berezia daukate. Apur bat txikiagoa (4) da / zen eta ttunttunarekin jotzen da. Dantza-musikak jotzeko erabiltzen da batez ere, baina folk-taldeetan ere askotan entzuten (5) da / zen. Tinbre alai eta ozena du.

 


Gramatika

NOR

 

NOR - NORK

naiz / nintzen
da / zen
gara / ginen
zara / zinen
zarete / zineten
dira / ziren

dut, ditut / nuen, nituen
du, ditu / zuen, zituen
dugu, ditugu / genuen, genituen
duzu, dituzu / zenuen, zenituen
duzue, dituzue / zenuten, zenituzten
dute, dituzte / zuten, zituzten

izan da (ha sido)
izan zen (fue)
...
eduki dute (han tenido)
eduki zuten (tuvieron)
...

da (es)
zen (era)
...
dute (tienen)
zuten (tenían)
...

izaten da (suele ser)
izaten zen (solía ser)
...
edukitzen dute
(suelen tener)
edukitzen zuten (solían tener)
...

izango da (será)
...
edukiko dute (tendrán)
...


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE