MUSIKA
65
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Lotu zutabeak
0. Egunero entseatu arren,
1. Anderrek bolumena pixka bat jaitsi arren,
2. Aurreko kanta ondo gelditu arren,
3. Dena entzun arren,
a) kantariak ez du ezer esan.
b) Ander ezkorra da.
c) Anderren ustez, maketa ez dute lehiaketarako amaituko.
d)bere gitarra altuegi entzungo da.
Hiztegia

... arren. aunque ...
altuegi. demasiado/a alto/a
aurreko. anterior
ea. a ver
entsea(tu), entseatzen, entseatuko. ensayar
ez ... ezer: ezer ez ... nada
ezkor. pesimista / baikor. optimista
geldi(tu), gelditzen, geldituko. quedar
hain. tan
hobeto. mejor
jaits(i), jaisten, jaitsiko. bajar
kantari. cantante
lehiaketa. concurso
motel! ¡tío!, ¡chaval!
musika-talde. grupo de música
oraingoan. esta vez
-ren ustez. en opinión de


Aurreko fitxaren erantzunak

1. Entseatu (egingo dute) / Musika joko dute / Elkartu egingo dira.
2. Lokalean (elkartuko dira).
3. Zortzietan (elkartuko dira).
4. Dendan / Familiaren negozioan (egiten du lan).
5. Lan handia duelako.
6. Familiarena (da).
Igarkizunaren erantzuna: Do (musika-nota)

Gramatika

entseatu / jaitsi / gelditu / entzun /... arren, .............. (aunque ..........)

Egunero entseatu arren, maketa ez dugu lehiaketarako amaituko.
(Aunque ensayemos todos los días, no terminaremos la maqueta para el concurso)


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE