BRIKOLAJEA
63
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 
Aurreko fitxaren erantzunak

1.d, 2.c, 3.e, 4.a, 5.b

 
Asteko gramatika

ZEREZKO(A)(K)?
(¿de qué material?)

Ohola pinuzkoa da.
(La tabla es de pino)

Oholak pinuzkoak dira.
(Las tablas son de pino)

Pinuzko oholak nahi ditut.
(Quiero las tablas de pino)-ren atzean / aurrean / ondoan / gainean / azpian
(detrás de / delante de / al lado de / encima de / debajo de)

Iltzeak Karmenen atzean daude.
(Los clavos están detrás de Karmen)

Kurrikak andrearen aurrean daude.
(Las tenazas están delante de la mujer)
...NOGAZ / NOREKIN?
(¿con quién?)

ZEGAZ / ZEREKIN?
(¿con qué?)

Iñakigaz / I–akirekin
Karmenegaz / Karmenekin
...
andreagaz / andrearekin
gizonagaz / gizonarekin
...
andreakaz / andreekin
gizonakaz / gizonekin
...
zapiagaz / zapiarekin
agoarrasagaz / agoarrasarekin
...
zapiakaz / zapiekin
oholakaz / oholekin
...NOIZ?
(¿cuándo?)

Hasteko (para empezar, en primer lugar)
Gero (después)
Geroago (más tarde, después)
Horren ostean (después de eso/a/e)
Amaitzeko (para terminar, por último)
...uste (izan) /
galdetu (ea)
-TzEKO agindu

-la (creer que)
-n (preguntar)
(mandar que)

Nik uste dut hementxe dagoela ondo.
Mikelek Joni galdetu dio ea kakoa ondo dagoen.
Jonek Mikeli kakoa apur bat gorago jartzeko agindu dio.EGIN / egiTEA nahi (querer hacer / querer que otros hagan)
-TzEKO eskatu / agindu (pedir que / mandar que)
-TzEN lagundu (ayudar a)

Iñakik mahaia egin nahi du.
Mikelek nahi du aitak mahaia egitea.
Iñakik Mikeli laguntzeko eskatu dio.
Lagunduko didazu mahaia egiten?

 

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE