BRICOLAJEA
61
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

argibideak. instrucciones
bakarrik. sólo/a
baldar. manazas, torpe
berari: hari. a él / a ella / a ello
beso. brazo
eraisgarri. abatible
erraz. fácil
esku. mano
hanka. pierna
hementxe, hortxe, hantxe. hemen, hor,
han intensivos
honetan, horretan, hartan. en este/a, en ese/a, en aquel/lla
horretarako. para eso/a/e
lagun(du), laguntzen, lagunduko. ayudar
lasai! ¡tranquilo/a!
mahai. mesa
nahiko. bastante
oin. pie
zer den igarri ezetz! a que no adivinas!


Aurreko fitxaren erantzunak

1. (Bizikleta eskegitzeko) kakoa jatrzen (ari dira).
2. Leku gehiago edukitzeko (jarriko dute kakoa).
3. (Galdetu dio ea) altuera horretan /hartan/batean zer iruditzen zaion.
4. Mikelek (dauka).
5. Jonek (heltzen dio).
6. (Mikelek uste du) hortxe/hantxe dagoela ondo.
7. Markatzeko (agindu dio).


Azpimarratu hitz zuzena
0. Iñakik mahaia egin / egitea nahi du.

1. Mikelek Iñakiri mahaia egitea / egiten lagunduko dio.

2. Iñakik Mikeli laguntzen / laguntzeko eskatu dio.

3. Iñakik nahi du Mikelek berari lagundu / laguntzea.

4 Argibideek mahaia egin / egiten lagunduko diete.

5. Iñakik mahaia ez du bakarrik egin / egitea nahi.

 


Igarkizuna

Besoak baditu baina eskurik ez,
hankak baditu baina oinik ez.
Zer den igarri ezetz!
...........................


Gramatika

EGIN / egiTEA nahi (querer hacer / querer que otros hagan)
-TzEKO eskatu (pedir que)
-TzEN lagundu (ayudar a)

Iñakik mahaia egin nahi du.
Mikelek nahi du aitak mahaia egitea.
Iñakik Mikeli laguntzeko eskatu dio.
Lagunduko didazu mahaia egiten?

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE