BRICOLAJEA
60
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

eskegi, eskegitzen, eskegiko. colgar
gehiago. más
gorago. más arriba
hel(du), heltzen, helduko. agarrar, sujetar
irudi(tu), iruditzen, irudituko. parecerle a uno/a
itxaron! ¡espera/e/ad!
kako. gancho
leku. sitio, espacio
marka(tu), markatzen, markatuko. marcar
zertan? ¿en qué?, ¿haciendo qué?
zulo. agujero


Aurreko fitxaren erantzunak

1. d, 2.a, 3.e, 4.c


Erantzun galderei

0. Non daude Mikel eta Jon?
Garajean (daude).

1. Zertan ari dira?

................................................

2. Zertarako jarriko dute kakoa?

................................................

3. Zer galdetu dio Mikelek Joni?

................................................

4. Nork dauka eskuan kakoa?

................................................

5. Nork heltzen dio bizikletari?

................................................

6 Zer uste du Mikelek?

................................................

7. Zer agindu dio gero Jonek Mikeli?

................................................

 


Gramatika

uste (izan) /...
galdetu
-TzEKO agindu

-la (creer que)
-n (preguntar)
(mandar que)

Nik uste dut hementxe dagoela ondo.
Mikelek Joni galdetu dio ea kakoa ondo dagoen.
Jonek Mikeli kakoa apur bat gorago jartzeko agindu dio.

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE