INAUTERIAK
56
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 
Asteko gramatika

lehen /
lehenago /...
(antes / un poco antes /...)

orain /
oraintxe /...
(ahora / ahora mismo /...)

batzuetan/
askotan / egunero / gaur egun /...
(algunas veces / muchas veces / todos los días / hoy en día /...)

gero / bihar / etzi / datorren astean /...
(después / mañana / pasado mañana / la semana que viene /...

joan gara
eduki du
...
ezin izan dira ibili
ezin izan dute egin
iruditu zaizu
...
hartu duzu
ospatu dugu
...

goaz
dauka
...
ezin dira ibili
ezin dute egin
iruditzen zaizu
...
hartzen ari zara
ospatzen ari gara
...

joaten gara
edukitzen du
...
ezin (izaten) dira ibili
ezin (izaten) dute egin
iruditzen zaizu
...
hartzen duzu
ospatzen dugu
...

joango gara
edukiko du
...
ezin izango dira ibili
ezin izango dute egin
irudituko zaizu
...
hartuko ditugu
ospatuko dugu
...

 

BAI

EZ

Mozorroa amaitu dut.

Aurten pirataz mozorrotuko naiz.

Ez dut mozorroa amaitu.

Aurten ez naiz pirataz mozorrotuko.Nola / Zelan mozorrotu ...? -z mozorrotu (¿disfrazar(se) de qué? disfrazarse de ...)

Nola mozorrotuko zara?
Ni otsoz mozorrotuko naiz.
Gu ipuineko pertsonaiez mozorrotuko gara.-TzEA
-TzEN

Pena da torradak inauterietan bakarrik egitea.
Irakatsiko dizut torradak egiten.-TzEKO ordua / eguna / garaia /...
(hora de / día de / época de /...)

Hau da etxera etortzeko ordua?
(¿Qué horas son éstas de llegar a casa?)

Laster lanera joateko ordua da.
(Pronto es hora de ir a trabajar)

Inauterietako asteartea mozorrotzeko eguna da.
(El martes de carnaval es d’a de disfraces öpara disfrazarse-)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE