INAUTERIAK
55
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Idatzi 10 lerro inauteriei buruz eta bidali guri
posta elektronikoz:
arratsaldeon@deusto.es

edo ohiko postaz:

Euskal Irakaslegoa
Deustuko Unibertsitatea
Unibertsitateen etorbidea, 24
48007 Bilbo
Bizkaia

Inauteriak:
- Inauterietan jende asko mozorrotzen da?
- Eta umeak eskolan mozorrotzen dira?
Jai hartzen dute?
- Etxekoak mozorrotzen zarete?
Zein mozorro egiten dituzue?
- Non ospatzen dituzue inauteriak?
- Janari berezirik egiten duzue garai honetan?

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................


Aurreko fitxaren erantzunak

Errezetako hutsa:
'Azkenik, bota olio errea eta kanela gainetik' (txarto);
'Azkenik, bota azukrea eta kanela gainetik' (ondo).

 Gramatika

Batzuetan / Askotan / Normalean /...
(alguna veces / muchas veces / normalmente /...)

Inauterietan jende asko mozorrotzen da.
Umeek eskoletan jai hartzen dute.
Etxekook mozorro arruntak egiten ditugu.
Ez ditugu inauteriak ospatzen.


Hiztegia

berezi. especial
bidal(i), bidaltzen, bidaliko. enviar
garai. época
inauteriei buruz. sobre los carnavales
janari. comida
lerro. línea
mozorro. disfraz; máscara
ospa(tu), ospatzen, ospatuko. celebrar
-z mozorro(tu), mozorrotzen, mozorrotuko. disfrazar(se) de

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE