INAUTERIAK
53
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

... gehiegi. demasiada/o ...
adieraz(i), adierazten, adieraziko. expresar, anunciar
ardi-larru. vellocino, vellón
ba orduan. pues entonces
berezi. especial, diferente, peculiar
bertako. de allí, del lugar
dena dela. de todos modos
erre, erretzen, erreko. quemar
errudun. culpable
ezin (izan). no poder
gaitz. mal, daño, perjuicio
garrantzitsu. importante
gehienetan. la mayoría de las veces
hartz. oso/a
hil, hiltzen, hilko. matar; morir
irudi(tu), iruditzen, irudituko. parecerle a una/o, opinar
lasai. tranquilo/a(s)
lot(u), lotzen, lotuko. unir
mozorro. disfraz, máscara
negu. invierno
panpina. muñeco/a


Aurreko fitxaren erantzunak

1.b, 2.a, 3.c, 4.a, 5.b

Entzun CDa. Hurrengo esaldietan esaldi bat gezurra da, zein?

Inauterietako mozorroak eta panpinak
1. Inauteriak neguko jaiak dira.

2. Inauteri tradizionaletan mozorro bereziak daude.

3. Durangoko Surrandiek sudur handi-handiak dituzte.


4. Ituren, Zubieta, Mundaka eta Zuberoako mozorroak kantatzeko eta dantzatzeko erabiltzen dira.

5. Hartzen mozorroak herri askotan daude.

6. Panpinak eta pertsonaiak herri gutxitan erretzen dituzte.

Gramatika

lehen /...
(antes /...)

orain /...
(ahora /...)

gaur egun /
batzuetan /...

(hoy en día / algunas veces /...)

datorren urtean /
bihar /...

(el año que viene / mañana /...)

joan gara
ezin izan dira ibili
iruditu zaizu
hartu ditugu

goaz
ezin dira ibili
iruditzen zaizu
hartzen ari gara

joaten gara
ezin (izaten) dira ibili
iruditzen zaizu
hartzen dugu

joango gara
ezin izango dira ibili
irudituko zaizu
hartuko ditugu

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE