AUTOESKOLAN
49
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
arin. rápido/a
aspaldian. hace tiempo
berbetan: hitz egiten
beti. siempre
herenegun. anteayer
horretaz. sobre eso, acerca de eso
joan den hilean. (en) el mes pasado
orain dela urte asko. hace muchos años
-ren kontra jo. pegarse contra
tximista bezalakoa. como el rayo
zuhaitz. árbol

Testaren erantzunak

1.c, 2.c, 3.a, 4.a, 5.c, 6.a

Txistea

Tximista bezalakoa

Bideetan jendeari arin ibiltzea gustatzen zaio.
Jasone eta Josune lagunak ere horretaz dabiltza berbetan:
- Nire semea ere tximista bezalakoa da motorrean.
- Arin ibiltzen da ala?
- Ez, baina zuhaitzen kontra jotzen du beti.

 

Asteko gramatika

NOR-NORK

lehen / orain / gaur / gero / bihar /...dut / ditut

du / ditu

dugu / ditugu
duzu / dituzu
duzue / dituzue
dute / dituzte

Lehen Olatzek test bat egin du.

(Olatz antes ha hecho un test)


Lehen Olatzek test batzuk egin ditu.
(Olatz antes ha hecho varios test)
atzo / herenegun / aspaldian /...orain dela urte asko / orain dela egun asko /...joan den hilean / joan den astean /...

nuen / nituen
zuen / zituen
genuen / genituen
zenuen / zenituen
zenuten / zenituzten
zuten / zituzten

Atzo Olatzek test bat egin zuen.
(Olatz ayer hizo un test)

Atzo Olatzek test batzuk egin zituen.
(Olatz ayer hizo varios test)


Ahal (poder)

Ezin (no poder)

Gidari berria ibil daiteke autopistetan.

(El conductor novel puede circular por las autopistas)

Aurreratzeko, hiritik kanpoan jo dezakegu klaxona.
(Para adelantar fuera de la ciudad podemos tocar la bocina)

Gidari berria ezin daiteke 80 km/h baino arinago ibil.
(El conductor novel no puede circular a más de 80 km/h)
Aurreratzeko, hiri barruan ezin dezakegu klaxona jo.
(Para adelantar dentro de la ciudad no podemos tocar la bocina)

NOR (poder)

NOR - NORK (poder)

naiteke
daiteke
gaitezke
zaitezke
zaitezke
te
daitezke
dezaket / ditzaket
dezake / ditzake

dezakegu / ditzakegu
dezakezu / ditzakezu
dezakezue / ditzakezue
dezakete / ditzakete

-TzEKO agindu /...
Uste (izan) / Esan / Erantzun /...
Galdetu (ea)
(mandar que/...)
-la (creer que / decir que/ responder que.
Irakasleak auto biren artean aparkatzeko agindu dio.
Olatzek uste du autoen artean aparkatzea ez dela erraza.
Olatzek irakasleari galdetu dio ea ondo aparkatu duen.
Debekatuta dago ... -TzEA
(está prohibido ...)

Debekatuta dago ezkerretara jotzea.
Debekatuta dago aparkatzea.


Zer ba? (informala)/ Zergatik? -lako
(¿Pues?) (¿Por quÉ?) (porque ...)

- Gaur beranduago etorriko naiz.
- Zer ba?
- Lagunekin geldituta nagoelako.

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE