AUTOESKOLAN
47
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

... ere bai. también
... ere. también
aspaldian. hace tiempo
atera, ateratzen, aterako. sacar, obtener
atzo. ayer
bat ere ez. ni un/una/uno
baten bat. algún/a/o
-en bat. algún/a/o
espero (izan). esperar, tener esperanza
gaindi(tu), gainditzen, gaindituko. aprobar, superar
gidatzeko baimen: gidabaimen. permiso de conducir
herenegun. anteayer
horixe. hori intensivo
huts egin. fallar
lehenengoan. a la primera; la primera vez
tira. bueno, vaya
urduri. nerviosa/o


Aurreko fitxaren erantzunak

1. zuen 2. du 3. zuen 4. zuen 5. du
Igarkizunaren erantzuna: Txoferra.

Bete hutsuneak aditza jarrita

0. Olatzek eta lagunak gaur azterketa teorikoa egin dute.

1. Iñakik eta Karmenek aspaldian atera .............. gidatzeko baimena.

2. Olatzek atzo testetan hutsen bat egin ............... .

3. Olatzek gaurko azterketa gainditu egingo ............ .

4. Olatzek eta lagunak azterketatik irten eta gero, hitz egin .............. .

5. Karmenek lehenengoan gainditu ............... gidatzeko baimenaren azterketak.

 


Gramatika


NOR-NORK

lehen / orain / gaur / gero / bihar /...dut / ditut

du / ditu

dugu / ditugu
duzu / dituzu
duzue / dituzue
dute / dituzte

Olatzek eta lagunak gaur egin dute azterketa.
(Olatz y su amiga han hecho el examen hoy)
atzo / herenegun / aspaldian /...orain dela urte asko / orain dela egun asko /...joan den hilean / joan den astean /...

nuen / nituen
zuen / zituen
genuen / genituen
zenuen / zenituen
zenuten / zenituzten
zuten / zituzten

Olatzek eta lagunak ez zuten atzo eginazterketa.
(Olatz y su amiga no hiceron el examen ayer)
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE