AUTOESKOLAN
45
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

apur bat. un poco
bide. camino, carretera
bien artean. entre los/as dos
biren artean. entre dos
erraz. fácil
errepide. carretera
espaloi. acera
gehiago. más
geldi(tu), gelditzen, geldituko. quedar
geroago. después, más tarde
gutxitxo: oso gutxi
horien artean. entre esos/as
hurbil(du), hurbiltzen, hurbilduko. acercar(se)
lasai. tranquila/o
sar(tu), sartzen, sartuko. meter; entrar


Aurreko fitxaren erantzunak

1. e, 2. a, 3. f, 4. c, 5. b, 6. d

Igarkizunaren erantzuna: Bidea / Errepidea.

Ordenatu esaldiak
3          

1. Olatzek uste du autoen artean aparkatzea ez dela erraza.

2. Irakasleak Olatzi erantzun dio gehiago hurbildu behar duela autoa espaloira.

3. Olatz irakaslearekin praktikak egiten ari da.

4. Irakasleak Olatzi esan dio autoa ondo aparkatuko duela.

5. Olatzek irakasleari galdetu dio ea ondo aparkatu duen.

6. Irakasleak auto biren artean aparkatzeko agindu dio.

 


Gramatika

-TzEKO agindu /...
Uste(izan)/Esan/Erantzun/...
Galdetu (ea)
(mandar que/...)
-la (creer que/decir que/responder que/
-n (preguntar ( a ver si)...)

Irakasleak auto biren artean aparkatzeko agindu dio.
Olatzek uste du autoen artean aparkatzea ez dela erraza.
Olatzek irakasleari galdetu dio ea ondo aparkatu duen.
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE