AUTOESKOLAN
44
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

aurrera(tu), aurreratzen, aurreratuko. adelantar
azterketa. examen
erne. atenta/o
ezin da. no se puede
ezkerretara jo. girar a la izquierda
harantz. hacia allí / honantz. hacia aquí
hiri. ciudad
hurrengo bidegurutze. próximo cruce
irakasle. profesor/a
norabidea aldatu. cambiar el sentido


Aurreko fitxaren erantzunak

1. Gezurra 2. Gezurra 3. Egia 4. Gezurra 5. Egia

Lotu trafiko seinaleak eta esaldiak


1.

2.

3.

4.


5.

6.

 

 


a) Debekatuta dago aparkatzea.

b)Debekatura dago norabidea aldatzea.

c)Debekatuta dago ezkerretara jotzea.

d)Debekatuta dago aurreratzea.

e) Debekatuta dago klaxona jotzea.

Debekatuta dago berrogeian baino arinago ibiltzea

Gramatika
Debekatuta dago ... -TzEA
(está prohibido ...)


Debekatuta dago ezkerretara jotzea.
Debekatuta dago
aparkatzea.

Orain / Oraintxe /...

JOAN
(Ir)

noa
doa
goaz
zoaz
zoaz
doaz
IBILI
(Andar;estar haciendo algo

nabi
dabil
g
abiltza
zabiltza
zabiltzate
dabiltza

ETORRI
(Venir)


nator
dator
gatoz
zatoz
zatozte
datoz
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE