AUTOESKOLAN
43
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

afal(du), afaltzen, afalduko. cenar
-ago. más ...
autoeskola. autoescuela
banoa. (me) voy
berandu. tarde / goiz. temprano, pronto erantzun, erantzuten, erantzungo. responder
galde(tu), galdetzen, galdetuko. preguntar
geldi(tu), gelditzen, geldituko. quedar; parar
goiz. temprano, pronto / berandu. tarde
hel(du), heltzen, helduko. llegar
izeko: izeba. tía
kanpo. fuera


Gramatika
Zer ba? (informala)
(¿Pues?)
/Zergaitik?
¿Por qué?
-lako (porque...)
- Gaur beranduago etoriko naiz
- Zer ba?
- Lagunekin geldituta nagoelako.

 

Jarri "egia" edo "gezurra"

0. Olatz autoeskolan ikasten dabil. (Egia)

1. Olatz gaur goiz helduko da etxera. (..................)

2. Olatzek lagunekin afalduko du. (......................)

3. Olatz lagunekin ibiliko da. (.........................)

4. Izekok Olatzi kanpoan afalduko duen galdetu dio. (......................)

5. Olatzek izekori etxean afalduko duela
erantzun dio. (........................)


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE