KALEAN
42
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
 
Bilboko tranbiaren planoaren erantzunak


Hiztegia
..., berriz, ... en cambio
asto.
burro
atso. mujer vieja
gabiltzanian: gabiltzanean.
cuando andamos
gainian: gainean. encima
hegazkin.
avión
itsasontzi. barco, embarcación
jo, jotzen, joko.
tocar instrumentos; ...kristorenak: handi-handiaknola demontre konpontzen ziren? ¿cómo demonios se arreglaban?
sal(du), saltzen, salduko.
vender
txakur txiki. perra chica (moneda de 5 céntimos de peseta)
ziren.
eran

Hitz gurutzatuen erantzunak


Kanta

Txantxibiri

Txantxibiri, txantxibiri gabiltzanian
Elorrioko kalian,
hamalau atso tronpeta jotzen
zazpi astoren gainian.

Astoak ziren txiki-txikiak,
atsoak, berriz, kristorenak!
Nola demontre konpontzen ziren
zazpi astoren gainian?

Saltzen, saltzen
txakur txiki batean karameluak,
'Está muy bien'
esaten du konfiteruak.

Cuando vamos a Otxandiano,
Andra Mari egunian,
comeremos chocolate
sonbreruaren gainian.

 

Asteko gramatika

Esan / Erantzun / Uste (izan) / Entzun /...
Galdetu (ea)
Baietz / Ezetz esan / erantzun /...
-TzEKO eskatu / agindu /...
-la (decir que / responder que / creer que / oír que
-n (preguntar ...)
(que sí / que no)
(pedir que / mandar que /...)


Olatzek lagunari esan dio asko poztu dela bera ikusteaz.
Olatzek lagunari bera ikusteaz asko poztu dela esan dio.
(Olatz le ha dicho a su amiga que se alegra mucho de verle)

Lagunak Olatzi galdetu dio (ea) berriro geldituko diren.
Lagunak Olatzi (ea) berriro geldituko diren galdetu dio.
(La amiga le ha preguntado a Olatz si van a quedar de nuevo)

Olatzek lagunari baietz esan dio.
(Olatz le ha dicho a su amiga que sí)

Olatzek lagunari posta elektronikoa emateko eskatu dio.
(Olatz le ha pedido a su amiga que le dé su correo electrónico)

 

NON? ( ¿Dónde? )
-ren ostean (después de)
-ren aurretik
(antes de)
-ren artean (entre)
Abandoibarraren ostean Euskalduna dago.
Abando Pio Barojaren aurretik dago.
Uribitarte Guggenheim eta Pio Barojaren artean dago.
...


 

NOR

NOR-NORI

NOR-NORK

NOR-NORI-NORK

naizela, naizen
dela, den
garela, garen
zarela, zaren
zaretela, zareten
direla, diren
...

zaidala, zaidan
zaiola, zaion
zaigula, zaigun
zaizula, zaizun
zaizuela, zaizuen
zaiela, zaien
...

dudala, dudan
duela, duen
dugula, dugun
duzula, duzun
duzuela, duzuen
dutela, duten
...

didala, didan
diola, dion
digula, digun
dizula, dizun
dizuela, dizuen
diela, dien
...


Berdin: nagoela, nagoen..., nabilela, nabilen..., daukadala, daukadan...
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE