KALEAN
40
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
berehala. enseguida
bertan. allí mismo
ez horregatik! Áde nada!
geldi(tu), gelditzen, geldituko. parar
geltoki. parada; estación
hamar minutuan behin. cada diez minutos
laster. pronto
norbait. alguien
-ren zain. esperando a
zerbait. algo

Aurreko fitxaren erantzunak
1. (Semaforoan) istripua izan dela (erantzun dio).
2. Txirrindulari bat harrapatu dutela (esan du jendeak).
3. (Ea) larria izan den (galdetu dio).
4. Ez dakiela (erantzun dio).
Erantzun galderei
0. Zer galdetu dio andreak Karmeni ?
(Ea) Tranbia Arriagan gelditzen den (galdetu dio).

1.Zer erantzun dio Karmenek?

................................................................

2. Zer galdetu dio andreak gero?

................................................................

3. Zer uste du Karmenek?

................................................................

4. Zer esan dio Karmenek andreari?

................................................................
Gramatika

Galdetu (ea)
Erantzun / Uste (izan) / Esan
Baietz / Ezetz erantzun/...

-n
-la
(preguntar)
(responder que/creer que/
(que sí/ que no)


Andreak Karmeni tranbia Arriagan gelditzen den galdetu dio.
Andreak Karmeni galdetu dio ea tranbia Arriagan gelditzen den.
Karmenek andreari baietz erantzun dio, bertan duela geltokia.

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE