KALEAN
39
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
andre. mujer
ez dakit. no (lo) sé
gerta(tu), gertatzen, gertatuko. suceder
harrapa(tu), harrapatzen, harrapatuko. atropellar; atrapar, coger
horretan. en ese/a/o
istripu. accidente
larri. grave
-ren inguruan. alrededor de
txirrindulari. ciclista

Aurreko fitxaren erantzunak
1. dela 2. diren 3. direla 4. diola 5. emateko 6. apuntatzeko
Erantzun galderei
0. Zer galdetu dio I–akik andreari?
Zer gertatu den (galdetu dio).

1. Zer erantzun dio andreak?

.................................................

2. Zer esan du jendeak?

.................................................

3. Zer galdetu dio gero Iñakik andreari?

.................................................

4. Zer erantzun dio andreak?

.................................................

Gramatika

Galdetu
Erantzun / Esan /...

-n (preguntar ...)
-la (responder que / decir que /...)

Iñakik andreari zer gertatu den galdetu dio.
Iñakik andreari galdetu dio zer gertatu den.

Esan dute txirrindulari bat harrapatu dutela.
Txirrindulari bat harrapatu dutela esan dute.

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE