KALEAN
38
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
 
Hiztegia
apunta ezazu. apúntalo
aspaldi. hace tiempo
berba egin: hitz egin
berriro.
de nuevo
bitartean. mientras tanto
ederto. muy bien
elkar ikusi. verse
geldi(tu), gelditzen, geldituko. quedar;parar
idatz(i), idazten, idatziko. escribir
nahi duzunean. cuando quieras
orduan. entonces
poz(tu), pozten, poztuko. alegrar(se)
-t(z)eaz poztu. alegrarse de


Aurreko fitxaren erantzunak
1. dutela
2. duela
3. duen
4. dakiela
Jarri ondoko hitzak hutsuneetan:
diola / emateko / diren / apuntatzeko / dela / direla
Olatz eta aspaldiko lagun bat kalean hitz egiten ibili dira. Aspaldian ez dute elkar ikusi.

Olatzek esan dio asko poztu (0) dela bera ikusteaz. eta lagunak orduan esan dio bera ere poztu (1) ............... , eta galdetu dio noiz geldituko (2) ..................... berriro berba egiteko.

Olatzek, nahi duenean geldituko (3) ................... erantzun dio, eta bitartean idatziko (4) ................... esan dio.

Gero e-maila(5) ...................... eskatu dio Olatzek, eta lagunak (6) ..................... agindu dio.

Gramatika

Esan / Erantzun /...
Galdetu (ea)
Baietz / Ezetz
esan/...
-TzEKO  eskatu / agindu/...

-la

-n
(decir que / responder que /...)
(preguntar ...)
(que sí / que no)
(pedir que / mandar que/...)


Olatzek lagunari esan dio asko poztu dela bera ikusteaz.
Lagunak Olatzi galdetu dio ea berriro hitz egingo duten.
Lagunak Olatzi baietz esan dio.
Olatzek lagunari posta elektronikoa emateko eskatu dio.

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE