KALEAN
37
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
... ere bai. también ...
batek daki! ¡ualquiera (lo) sabe!
berba egin: hitz egin
bero. calor
eguraldi. tiempo (atmosférico)
epel. templado/a
erantzun, erantzuten, erantzungo.
responder
esan, esaten, esango. decir
galde(tu), galdetzen, galdetuko.
preguntar
gaurko. para hoy; de hoy
iragar(ri), iragartzen, iragarriko. anunciar, pronosticar
orduan. entonces
uste (izan). creer, pensar, opinar

Aurreko fitxaren erantzunak

1. dutela
2. duten
3. dutela
4. dituztela
5. dutela

Jarri ondoko hitzak hutsuneetan: duela / duen/ dakiela / dutela

Karmen eta bere lagun bat eguraldiaz berba egiten dabiltza kalean.

Karmenek esan dio eguraldi epela (0) dutela eta lagunak esan dio eguraldi freskoa iragarri (1) ............... .

Karmenek uste du beroa egingo (2) .................., eta orduan lagunak galdetu dio ea bihar ere beroa egingo (3) ............... .

Karmenek batek (4) ................... erantzun dio.


Gramatika

Esan / Uste (izan) / Erantzun...

Galdetu

-la (decir que / pensar que / responder que /...)
-n (preguntar ...)

Karmenek lagunari esan dio eguraldi epela dutela.
(Karmen le ha dicho a su amiga que tienen un tiempo templado)
...

Lagunak Karmeni galdetu dio zer eguraldi izango den bihar.
(La amiga le ha preguntado a Karmen quŽ tiempo har‡ ma–ana)
...


NOR

NOR-NORI

NOR-NORK

NOR-NORI-NORK

naizela, naizen
dela, den
garela, garen
...

zaidala, zaidan
zaiola, zaion
zaigula, zaigun
...

dudala, dudan
duela, duen
dugula, dugun
...

didala, didan
diola, dion
digula, digun
...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE