KALEAN
36
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
atera, ateratzen, aterako. sacar
auzo. barrio
entzun, entzuten, entzungo. oír
erantzun, erantzuten, erantzungo.
responder
esan, esaten, esango. decir
gainera. además
galde(tu), galdetzen, galdetuko. preguntar
gonbida(tu), gonbidatzen, gonbidatuko. invitar
inauteriak. carnaval
kaixo! ¡hola!
kale. calle
kontzertu. concierto
topo egin. encontrarse

Aizpimarratu hitz zuzena

Koldok entzun du Jonek eta bere lagunek kontzertua emango (0) duten / dutela,
eta Jonek baietz esan dio, inauterietan emango (1) duten / dutela.

Gero Koldok galdetu dio non emango (2) duten / dutela, eta Jonek erantzun dio auzoan emango (3) duten / dutela.

Gainera Jonek esan dio kartelak aterako (4) dituzten / dituztela eta gonbidatuko (5) duten / dutela.

 


Gramatika

Entzun / Esan / Erantzun /...
Galdetu
Baietz / Ezetz

-la (oír que / decir que / responder que /...)
-n (preguntar ...)
esan / erantzun /... (que sí/ que no)

Koldok entzun du kontzertua emango dutela.
(Koldo ha oído que van a dar un concierto)
...
Koldok Joni galdetu dio non emango duten kontzertua.
(Koldo le ha preguntado a Jon dónde van a dar el concierto)
...
Jonek baietz esan dio Koldori.
(Jon le ha dicho que sí a Koldo)
...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE