OTORDUAN
35
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
 

Txistea
Alde nabarmena
Zer alde dago txizontziaren eta presio-lapikoaren artean?
...
Ez dakizu? Benetan? ...
Ba, ez gonbidatu ni zeure etxera afaltzera.


Hiztegia
ahaztu (ahatz), ahazten, ahaztuko. olvidar
alde. diferencia
arau. norma
artean. entre
benetan. de verdad
bota zaituzte inoiz? ¿te han echado alguna vez?
dakizu. (lo) sabes
hezigabe. maleducado/a
irakats(i), irakasten, irakatsiko. enseñar
lapiko. olla; puchero
ondo hezita. bien educada/o (nola)
samar. bastante
txizontzi. orinal
txukun. educada/o, correcta/o (nolakoa)
txukuntasun. corrección
zergatik ote da? ¿por qué será?

Testearen erantzunak
Puntuak

1. a: puntu 2, b: puntu 1, c: 3 puntu
2. a: 1, b: 3, c: 2 3.a:
3, b: 2, c: 1
4. a: 1, b: 1, c: 3
5. a: 1, b: 1, c: 3
6. a: 1, b: 2, c: 3

Emaitzak/Resultados

6-8 puntu
Zuk ez duzu txukuntasunik. Hezigabe samarra zara.
Jatetxeetatik bota zaituzte inoiz?
Lagunek gonbidatzen zaituzte afaltzera? Ez? Zergatik ote da?

9-14 puntu
Mahaian jateko arau batzuk ikasi dituzu,
baina beste batzuk ahaztu egin zaizkizu, edo
ikasi egin beharko dituzu.

15-18 puntu
Txukun-txukuna zara jaten duzunean.
Ondo hezita zaude, edo etxean edo eskolan
ondo irakatsi dizute.

 


Gramatika

NOGAZ? / NOREKIN?
(¿con quién?)

ZEGAZ? / ZEREKIN?
(¿con qué?)

Iñakigaz / Iñakirekin
Mikelegaz / Mikelekin
...
mutilagaz / mutilarekin
neskagaz / neskarekin

piperminagaz / piperminarekin
...
piperminakaz / piperminekin
...


NORA?
( ¿A dónde? )

ZERTARA gonbidatu / joan /... ?
( ¿invitar / ir / ... a qué? )

kanpora
jatetxera
jatetxe batera
jatetxeetara
...

afaltzera
bazkaltzera
gosaltzera
jatera
...


NOR - NORI

Niri marmelada gustatzen zait.
Joni indabak erre zaizkio.
Mahaian jateko arauak ahaztu zaizkizu.


NOIZ? ( ¿cuándo?)
-nean (cuando)
... baino lehenago
(antes de ...)
... eta gero
(después de...)

Zikin ditudanean garbitzen ditut eskuak.
(Me lavo las manos cuando las tengo sucias )

Bazkaldu baino lehenago, garbitzen dituzu eskuak?
(¿Te lavas las manos antes de comer? )

Otarrainxkak jan eta gero, berriro garbitzen ditut eskuak.
( Después de comer los langostinos me vuelvo a lavar las manos )


Zer ordu da?
(¿Qué hora es?)

(13:00) Ordu bata da
(13:05) Ordu bata eta bost da/dira

(14:00) Ordu biak dira

(14:10) Ordu biak eta hamar dira
(15:15) Hirurak eta laurden dira
(16:20) Laurak eta hogei dira
16:25) Laurak eta hogeita bost dira

(17:30) Bost eta erdiak dira

(17:35) Seiak hogeita bost gutxiago dira
(17:40) Seiak hogei gutxiago dira
(18:45) Zazpiak laurden gutxiago dira
(19:50) Zortziak hamar gutxiago dira
(20:55) Bederatziak bost gutxiago dira

...

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE