OTORDUAN
33
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
arrazoi. razón
aspalditxoan: aspaldian. hace tiempo
astero. todas las semanas, cada semana
bikain. excelente; sobresaliente
egun. día
ezer ere ez. nada
gainera. además
gonbida(tu), gonbidatzen, gonbidatuko.invitar
kanpo. fuera
maitea! ¡querido/a!
noiz? ¡cuándo?
ospa(tu), ospatzen, ospatuko. celebrar
zein? ¿quá?, ¿cuál?

Aurreko fitxaren erantzunak
1. eta gero 2. baino lehenago 3. eta gero
4. baino lehenago 5. eta gero
Erantzun galderei

0. Zertara gonbidatu du Karmenek Iñaki?
Kanpoan afaltzera (gonbidatu du).

1. Nora joango dira Karmen eta Iñaki afaltzera?

..........................................................

2. Zer ospatuko dute Karmenek eta Iñakik?

..........................................................

3. Zein egun da gaur?

..........................................................

4. Astero joaten dira afaltzera?

..........................................................

Eta zu, ikasle, noiz joaten zara kanpora afaltzera?

..........................................................


Gramatika

NORA?
( ¿A dónde? )

ZERTARA gonbidatu / joan /... ?
( ¿invitar / ir /... a qué? )

kanpora
jatetxera
jatetxe batera
...

afaltzera
jatera
...

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE