OTORDUAN
32
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
harrikoa egin. fregar (los platos...)
amai(tu), amaitzen, amaituko. terminar
barkatu! ¡perdona/e/ad!
beste ... bi: beste bi ... otros/as dos ...
garbi(tu), garbitzen, garbituko. lavar; limpiar
ez ... inoiz ere: inoiz ere ez ... nunca
horixe. eso/a/e mismo
esan nuen. dije
atzo. ayer
kikara. taza
sukalde. cocina

Aurreko fitxaren erantzunak
1.f, 2.a, 3.c, 4.e, 5.b
Jarri hutsuneetan : 'baino lehenago' edo 'eta gero'
0. Mikelek afaldu eta gero , harrikoa egin du.

1. Mikelek harrikoa amaitu ................. , Olatzek kikara bi ekarri dizkio.

2. Mikel sukaldetik irten ........................ etorri da Olatz kikara birekin.

3. Mikelek harrikoa amaitu ...................... garbitu beharko ditu kikarak.

4. Mikelek harrikoa amaitu ............................. , etxekoek kafesnea hartu dute.

5. Mahaia jarri ......................... , afaldu egiten dugu.

Gramatika

... baino lehenago (antes de ...)
... eta gero (después de ...)


Afaldu baino lehenago, mahaia jarri behar da. (Antes de cenar hay que poner la cena)
Mikelek afaldu eta gero, harrikoa egin du. (Mikel ha fregado después de cenar)

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE