OTORDUAN
31
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
... eta gero. después de ...
afal(du), afaltzen, afalduko. cenar
afari. cena
bertan. allí mismo
beste. otro/a(s)
dei(tu), deitzen, deituko. llamar
denok. todos/as (-ok por proximidad)
esan dezakezu. puedes decir
gau. noche
gomenda(tu), gomendatzen, gomendatuko.
recomendar
laster. enseguida, pronto
merke. barata/o
oraintxe bertan. ahora mismo
prest egon. estar preparada/o
topa(tu), topatzen, topatuko. encontrar; buscar
zera esan dio. le ha dicho lo siguiente

Aurreko fitxaren erantzunak
1. dira
2. zaizkio
3. du
4. die
5. du
Lotu zutabeak: Zer ordu da?

0. 20:30

a) Ordu bata laurden gutxiago da.

1.07:15

b) Sei eta erdiak dira.

2.12:45

c) Ordu biak dira.

3.14:00

d) Zortzi eta erdiak dira.

4.13:15

e) Ordu bata eta laurden da.

5.18:30

f) Zazpiak eta laurden dira.

0.d 1. 2. 3. 4. 5.

Txistea

Afari merkea
Lagun hauek ez daukate diru askorik eta merke afaldu nahi dute.
Taberna bat topatu eta bertan sartu dira. Mahaian jesarri eta batek zera esan dio zerbitzariari:
- Aizu! Sei eurotan zer gomendatzen diguzu?
- Beste leku batean afaltzea.
- Baina zelan esan dezakezu hori?
Zuk ez duzu hemen lan egiten ala?
- Lan egin bai, baina afaldu ez!

Gramatika

Zer ordu da? (¿Qué hora es?)

(13:00) Ordu bata da
(13:05) Ordu bata eta bost da/dira

(14:00) Ordu biak dira

(14:10) Ordu biak eta hamar dira
(15:15) Hirurak eta laurden dira
(16:20) Laurak eta hogei dira
(16:25) Laurak eta hogeita bost dira

(17:30) Bost eta erdiak dira

(17:35) Seiak hogeita bost gutxiago dira
(17:40) Seiak hogei gutxiago dira
(18:45) Zazpiak laurden gutxiago dira
(19:50) Zortziak hamar gutxiago dira
(20:55) Bederatziak bost gutxiago dira
...

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE