OTORDUAN
30
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

bazkal(du), bazkaltzen, bazkalduko. comer al mediodía
bazkari. comida del mediodía
erre, erretzen, erreko. quemar; asar; tostar
erre-gustu. sabor a quemado
has(i), hasten, hasiko. empezar
igar(ri), igartzen, igarriko. notar; adivinar
indaba: babarrun. alubia
otordu. hora de comer; comida (en general)
pipermin. guindilla
txar. malo/a
zapore. sabor


Aurreko fitxaren erantzunak
1. Mikel, Jon eta Iñaki ez dira bazkaltzen ari. 2. Mikelek ez du gurina amaitu.
3. Joni ez zaio gurina gustatzen.
4. Jonek ez du gurina jaten.
5. Mikelek ez du marmelada jaten.
6. Iñakiri ez zaio marmelada gustatzen.
Bete hutsuneak aditza jarrita

0. Bazkaria ez du Mikelek egin.
1. Aita-semeak bazkaltzen ari.....................
2. Joni indabak apur bat erre......................
3. Mikelek piperminakaz ez ........................ erre-gustua igarriko.
4 Iñakik ez ......................indabei zapore txarrik igartzen.
5. Iñakik katarroa.....................


Gramatika

NOGAZ? / NOREKIN? (¿con quién?)

ZEGAZ? / ZEREKIN? (¿con qué?)

Iñakigaz / Iñakirekin
Mikelegaz / Mikelekin
Jonegaz / Jonekin
...
honegaz / honekin
horregaz / horrekin
haregaz / harekin

piperminagaz / piperminarekin
...
piperminakaz / piperminekin
...
honegaz / honekin
horregaz / horrekin
haregaz / harekin
...

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE