OTORDUAN
29
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
... eta! ¡pero si ...!
..., berriz, ... a su vez; en cambio
amai(tu), amaitzen, amaituko. terminar
begira(tu), begiratzen, begiratuko. mirar
bihotz. corazón
gosal(du), gosaltzen, gosalduko.desayunar
gurin. mantequilla
hitz-motel. tartamuda/o
hori. amarillo/a
jantzi. vestido
otordu. hora de comer; comida (en general)
zeuk. zuk intensivo
zuri. blanco/a

Jarri ezezka esaldiak hauek

0. Goizeko zazpiak dira.
Ez dira goizeko zazpiak.

1. Mikel, Jon eta I–aki bazkaltzen ari dira.

............................................................

2. Mikelek gurina amaitu du.

............................................................

3. Joni gurina gustatzen zaio.

............................................................

4. Jonek gurina jaten du.

............................................................

5. Mikelek marmelada jaten du.

............................................................

6. Iñakiri marmelada gustatzen zaio.

............................................................


Igarkizuna/Adivinanza
Pipitaki papataki, nik badakit gauza bat ...
Hitz-motela dut ama; aita, berriz, kantaria.
Zuria dut jantzia; bihotza, berriz, horia.
....................
Gramatika

NOR - NORI

 

NOR - NORK

zait / zaizkit
zaio / zaizkio
aigu / zaizkigu
zaizu / zaizkizu
zaizue / zaizkizue
zaie / zaizkie

dut / ditut
du / ditu
dugu / ditugu
duzu / dituzu
duzue / dituzue
dute / dituzte

BAI

EZ

Goizeko zazpiak dira.
Niri marmelada gustatzen zait.

Ez dira goizeko zazpiak.
Niri ez zait marmelada gustatzen.

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE