ETXEAN
28
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
 

Txistea
Zeruan hobeto?
Gure amama hilzorian dago eta abadeari deitu diogu apur bat kontsolatzeko:
- Begira, Pantxike! Zerua leku ederra da, han dena dago, lagun zaharrak ere han daude eta betiko egongo dira zurekin, gau eta egun egongo zarete elkarrekin ...

Amamak apur batean isilik egon eta gero, zera esan dio abadeari:
- Badaki zer pentsatu dudan Jauna?
- Zer Pantxike?
- Etxean bezala inon ere ez.
Hiztegia
... eta gero. después de ...
abade: apaiz. sacerdote
betiko. para siempre
elkarrekin. juntos/as
etxean bezala. como en casa
gau eta egun. día y noche
hilzori. agonía
hobeto. mejor
isilik. en silencio
zer pentsatu dudan. qué he pensado
zera. lo siguiente
zeru. cielo

Aurreko fitxaren erantzunak
1. begiratzen
2. bidaltzen
3. bazkaltzen
4. joaten
5. ibiltzen

Igarkizunaren erantzuna: Lanpasa, felpudoa.
Asteko gramatika

NORA?
( ¿A dónde? )

ZERTARA joan / etorri / irten /... ?
( ir / venir / salir / ... a qué?)

kalera, haranera...
kaleetara,haranetara...
enpresa batera
enpresa batzuetara
enplegu-bulegora
enplegu-bulegoetara
...

kantatzera
afaltzera
entseatzera
ikustera
hitz egitera
...


Oraintxe

JOAN
(ir)

noa
doa
goaz
zoaz
zoaz
doaz

IBILI
(andar; estar haciendo algo)

nabil
dabil
dabiltza
zabiltza
zabiltzate
dabiltza

ETORRI
(venir)

nator
dator
gatoz
zatoz
z
atozte
datoz

EGON
(estar)

nago
dago
zaude
gaude
z
audete
daude


Egunero / Batzuetan / ... (joan, ibili, etorri, egon ...)


joaten naiz, ibiltzen naiz, etortzen naiz, egoten naiz...
joaten da, ibiltzen da, etortzen da, egoten da...
joaten gara, ibiltzen gara, etortzen gara, egoten gara...
...


ZERTARAKO? -TzEKO (para que)

Iñakik oharra idatzi du Mikelek lan batzuk egiteko.
(Iñaki ha escrito una nota para que Mikel haga algunos trabajos)


ZER esan / eskatu / agindu /... ? -TzEKO (que)

Esaiozu Joni laguntzeko. (Dile a Jon que te ayude)
Eskatu Joni laguntzeko. (Pídele a Jon que te ayude)
Iñakik Joni laguntzeko esan behar dio. (Iñaki debe decirle a Jon que le ayude)
Iñakik Karmeni laguntzeko eskatu dio. (Iñaki le ha pedido a Karmen que le ayude)
Iñakik Mikeli arropa lehorra jasotzeko agindu dio. (Iñaki le ha mandado a Mikel que recoja la ropa seca)

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE