ETXEAN
25
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
... eta. ya que
bakarrik. sólo/a
beste (...) bat. otro/a
erraz. fácil
nahiko. bastante
-ren ondoan. al lado de
zail. difícil
zain(du), zaintzen, zainduko. cuidar
zaindu egin behar da. hay que cuidarlo/a

Gramatika

NOLA dabil / dago /... ?

triste
bakarrik
ondo, txarto
...


IBILI (Oraintxe)
(Andar; estar haciendo algo)

nabil
dabil
gabiltza
zabiltza
zabiltzate
dabiltza

 Seinalatu aukera zuzena
Señala la opción correcta
1. Loroa ...
a) terrazan dago.
b) ez dago Jonen ondoan.
c) egongelan dago.

2. Nork nahi du beste loro bat?
a) Karmenek
b) Iñakik
c) Jonek

3. Mariano triste dago,
a) bakarrik egon nahi du eta.
b) bakarrik dago eta.
c) etxean loro bi daude eta.

4.
a) Loroa ekartzea zaila da.
b) Loroa ekarri behar da baina zaindu ez.
c) Loroa zaindu ere egin behar dute.

5. Mariano ...
a) Jonek zaintzen du.
b) denek zaintzen dute.
c) Karmenek eta Jonek zaintzen dute.
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE