ETXEAN
24
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
... eta gero. después de ...
bazkari. comida del mediodía
beti. siempre
birzikla(tu), birziklatzen, birziklatuko. reciclar
bota, botatzen, botako. echar
erosketa egin. hacer la compra
gehienetan. la mayoría de las veces
harrikoa egin. fregar (platos...)
hautsa kendu. quitar el polvo
inkesta. encuesta
inoiz ere ez. nunca
komunak garbitu. limpiar los cuartos de baño
lisa(tu), lisatzen, lisatuko. planchar
zarama. basura


Aurreko fitxaren erantzunak
1. Kantatzera (irtengo dira).
2. Ez (ez da afaltzera etxera joango).
3. Auzokoak (dira).
4. Irten baino lehenago (entseatuko dute).
5. Apur batean (entseatuko dute).
Jarri 'X' inkestako laukietan

Etxeko lanik egiten duzu? Zeintzuk? Noiz?


Gramatika

JOAN (ir)

Oraintxe

Egunero / Batzuetan / ...

noa (voy)
doa (va)
goaz (vamos)
zoaz (vas)
zoazte (vais)
doaz (van)

joaten naiz (suelo ir)
joaten da (suele ir)
joaten gara (solemos ir)
joaten zara (sueles ir)
joaten zarete (soléis ir)
joaten dira (suelen ir)

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE