DENDAK
18
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
beste. otro/a
erakusleiho. escaparate
eros(i), erosten, erosiko. comprar
gomenda(tu), gomendatzen, gomendatuko. recomendar
gusta(tu), gustatzen, gustatuko. gustar
handiago. más grande
hemengo. de aquí
jabe. dueño/a
jarri ei zuen. según parece puso
komeni (izan). convenir
lapur. ladrón
lapurreta egin zuten. robaron
nahiago (izan). preferir
ondo, hobeto ... eman. sentar bien, mejor ... una prenda
-ren ustez. en opinión de
zelan? cómo?, de qué modo?

Aurreko fitxaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. egin 2. egitea 3. tindatu 4. tindatzea 5. moztea 6. moztu
Ipini aditza hutsuneetan

0. Mikeli nikia gustatu zaio.
1. Nikia, Iratxeren ustez, polita................
2. Mikeli niki handiagoa komeni
................
3. Iratxek Mikeli niki handiagoa
gomendatu
................
4. Niki handiak Mikeli hobeto ematen
................
5. Mikelek niki handia erosiko erosiko................Txistea

Lapurreta

Bilboko arropa denda batean lapurreta
handia egin zuten.

Jabeak umore onez hurrengo egunean kartel hau jarri ei zuen erakusleihoan:

'LAPURREK ERE NAHIAGO DUTE
HEMENGO ARROPA'

Gramatika


NOR

NOR - NORI

NOR -NORK

naiz
da
gara
zara
zarete
dira

zait /zaizkit
zaio /zaizkio
zaigu /zaizkigu
zaizu / zaizkizu
zaizuezaizkizue
zaie / zaizkie
dut / ditut
du / ditu
dugu / ditugu
duzu / dituzu
duzue/dituzue

dute/dituzteNOR-NORI-NORK

dizki

-t/da-
-o-
-gu-
-zu-
-zue-
-e-

-t
---
-gu
-zu
-zue
-te

 

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE