LAGUNAK
14
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Txistea

Ile-apaindegitik
Josune eta Jasone lagun handiak dira, aspaldiko lagunak. Josunek Jasonerekin egin du topo kalean:
- Ile-apaindegitik nator ökomentatu dio Josunek.
- Eta itxita egon da ala?


Hiztegia
aspaldiko. de hace tiempo
ile-apaindegi. peluquería
itxita. cerrada/o(s) (nola)
nator. vengo
topo egin. encontrarse

Aurreko fitxaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. Bruselan (bizi da)
2. Ez (ez dio aspaldian idatz)
3. Hiru asteko oporrak (eman dizkio)
4. Bai (badu)
5. Sukurtsal berria (zabalduko du)
6. Bai (aprobetxatuko du).
7. Bilbora heltzen denean (deituko dio)
Asteko Gramatika

BAI

EZ

San Sebastian eguna Donostiakoa da.
Jon pozik dago.
Mikelek lana dauka.
...
Gaur Mikel ikusi dut.
Olatz goiz etorriko da.
Lana aurkituko duzu.
Jon gaur lan bila joan da.
Egunkarian begiratu dut.
...

San Sebastian eguna ez da Iru–ekoa.
Ama ez dago pozik.
Jonek ez dauka lanik.
...
Gaur ez dut Jon ikusi.
Jon ez da goiz etorriko.
Ez duzu lanik aurkituko.
Jon gaur ez da lan bila joan.
Ez dut egunkarian begiratu.
...


-TzEKO asmoa / gogoa / aukera
(intención de / ganas de / oportunidad de)

Euskal Herrira itzultzeko asmoa dut.
Euskal Herrira itzultzeko asmo bizia dut.

Lagunak bisitatzeko gogoa dut.
Lagunak bisitatzeko gogo handia dut.

Andonik zuzendaria izateko aukera du.
Andonik zuzendaria izateko aukera ona du.

Telefonoko mezuetako laburdura ohikoak(Abreviaturas habituales de los mensajes telefónicos)

zmz? (Zer moduz?)
t (eta)
sk (asko)
lh (lehen)
eskrriksk (eskerrik asko)
oin (orain)
gart (gero arte)
...
nn? (non?)
nl? (nola?)
zl?
(zelan?)
nr? (nor? / nora?)
z? / zr? (zer?)
zn? (zein?)
...
dao (dago)
ga (gara) / za (zara)
...

Planak

Zer egingo duzu ...?
Antzerkira joan gaitezke
Gasteizen egongo zara?
Zer ordutan etorriko zara?

......... -ko ez ....., ba!
(Por supuesto que ...)

Izango ez da, ba!
Edukiko ez dute, ba!
Gustatuko ez zaio, ba!

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE