LAGUNAK
13
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 
Hiztegia
aspaldian. hace tiempo
aste. semana
besarkada. abrazo
errieta egin. reprender, reñir
eskain(i), eskaintzen, eskainiko. ofrecer
gal(du), galtzen, galduko. perder
heltzen naizenean. cuando llegue (yo)
itzul(i), itzultzen, itzuliko. volver
jaso, jasotzen, jasoko. recibir
oporrak. vacaciones
oraintsu. recientemente
tira! bueno!, vaya!
zabal(du), zabaltzen, zabalduko. abrir
zuzendari. director
zuzendaritza. dirección (de empresa ...)


Aurreko fitxaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. Bai, Mikel da.
2. Ez, ez dute ('emaztegaia') esaten.
3. Bai, orain denak dira 'lagunak'.
4. Ez, ez da zaharra.
5. Bai, 22 urte ditu.
6. Bai, sasoi ederrean dago.
Erantzun ondoko galderei

0.Nork bidali du e-maila?
Andonik (bidali du).

1. Non bizi da orain Andoni?

.........................................................

2. Idatzi dio I–akik Andoniri oraintsu?

.........................................................

3. Zenbat opor egun eman dio enpresak Andoniri?

.........................................................

4. Badu Andonik familia
eta lagunak bisitatzeko gogorik?

.........................................................

5. Zer zabalduko du Bilbon Andoniren enpresak?

.........................................................

6. Aprobetxatuko du Andonik zuzendaria izateko aukera?

.........................................................

7. Noiz deituko dio Andonik Iñakiri?

.........................................................Gramatika

-TzEKO asmoa / gogoa / aukera
(intención de / ganas de / oportunidad de)

Euskal Herrira itzultzeko asmoa dut.
Euskal Herrira itzultzeko asmo bizia dut.

Lagunak bisitatzeko gogoa dut.
Lagunak bisitatzeko gogo handia dut.

Andonik zuzendaria izateko aukera du.
Andonik zuzendaria izateko aukera ona du.

 

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE