IKASKETAK
129
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Azpimarratu aditz zuzena

0. Karmen eta Iñaki orain hitz egin / hitz egiten ari dira.

1. Karmenek hurrengo asteburuan izaten / izango du pediatriako kongresua.

2. Karmenek kongresua ez du joan den asteburuan izan / izango.

3. Karmenek komunikazioko atal gehienak prestatu / prestatuko ditu.


4. Karmeni komunikazioko azken atala falta / faltako zaio.

5. Karmenek hurrengo egunetan bukatzen / bukatuko du komunikazioa.


Aurreko fitxaren erantzunak
1. dabil 2. du 3. daukate / dute 4. dabil / ari da 5. ditu

Igarkizunaren erantzuna: Papera.

Hiztegia

asteburu. fin de semana
atal. parte, apartado
azkeneko: azken. último/a
buka(tu), bukatzen, bukatuko. terminar
falta (izan). faltar
gehienak. la mayoría
hurrengo. siguiente, próxima/o
joan den asteburuan. (en) la semana pasada
laster. pronto
paper. papel
presta(tu), prestatzen, prestatuko. preparar

Gramatika

Lehen / Lehenago / ...

(antes / un poco antes / ...)

Orain / Oraintxe / ...

(ahora / ahora mismo / ...)

Egunero / Batzuetan / ...

(todos los das / a veces / ...)

Gero / Bihar / ...


(después / mañana / ...)

izan da
prestatu duzu
bukatu dut
...
ibili dira
izan duzu (eduki duzu)
...
falta izan zait
...

da
prestatzen ari zara
bukatzen ari naiz
...
dabiltza
duzu (daukazu)
...
falta zait
...

izaten da
prestatzen duzu
bukatzen dut
...
ibiltzen dira
izaten duzu (edukitzen duzu)
...
falta (izaten) zait
...

izango da
prestatuko duzu
bukatuko dut
...
ibiliko dira
izango duzu (edukiko duzu)
...
faltako zait
...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE