IKASTEAK
128
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Bete hutsuneak aditza jarrita

0 Amama Josefa zeramikako ikastaroa egiten ari da.
1. Amama ikastaroan pozik ..................... .
2. Amamak beti ikasi nahi  izan ................... zeramika.
3. Ikasleek irakasle ona eta atsegina....................... .
4. Amama orain irudi txiki bat egiten ....................... .
5. Amamak ontziak ere egiten..................... .


Igarkizuna

Pipitaki papataki, nik badakit gauza bat...
Zerutik bota eta ez da apurtzen,
uretara bota eta apurtzen da.

Zer da? ......................


Aurreko fitxaren erantzunak
1. Zer dabilen irakurtzen (galdetu dio).

2. Kontabilitateko liburu bat irakutzen dabilela (eta ikastaro bat egingo duela erantzun dio).

3. Ikastaroa noiz egingo duen (galdetu dio).

4.Datorren astean egingo duela (baina lehenago zer edo zer irakurri nahi duela erantzun dio).

5. (Kontabilitateko) ikastaroa duelako (ari da liburua irakurtzen).

Hiztegia

apur(tu), apurtzen, apurtuko. romper(se)
atsegin. agradable, amable
beti. siempre
bota, botatzen, botako. echar
euren. su (de ellos/as)
gainera. además
ikas(i), ikasten, ikasiko. aprender
ikasketak. los estudios
ikastaro. cursillo
irakasle. profesor/a
irudi. figura
ontzi. recipiente, vasija
pozik. contenta/o
ur. agua
zeru. cielo


Gramatika

EDUKI (nor-nork)

dau(z)kat
dau(z)ka
dau(z)kagu
dau(z)kazu
dau(z)kazue
dau(z)kateNOR - NORK

dut / ditut
du / ditu
d
ugu / ditugu
duzu / dituzu
duzue /dituzue
dute / dituzte


 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE