TEKNOLOGIA
127
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Erantzun galderei

0. Zertan ari da Mikel?
Liburu bat irakurtzen ari da.

1. Zer galdetu dio I–akik Mikeli?

.......................................................

2. Zer erantzun dio Mikelek?


.......................................................

3. Zer galdetu dio gero Iñakik?


.......................................................

4. Zer erantzun dio Mikelek?

.......................................................

5. Zergatik ari da Mikel liburua irakurtzen?

.......................................................Hiztegia

datorren astean. (en) la semana que viene
hauxe, horixe, huraxe. hau, hori, hura intensivos
ikasketak. los estudios
ikastaro. cursillo
lehenago. antes
zer edo zer: zerbait. algo

Gramatika

galdetu (ea)
erantzun

-n (preguntar)
-
la(responder que)

Iñakik Mikeli galdetu dio ea zer dabilen irakurtzen.
...


IBILI
(Estar haciendo algo;andar)

nabil
dabil
gabiltza
zabiltza
zabiltzate
dabiltza

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE