TEKNOLOGIA
125
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Irakurri artikulua eta azpimarratu aukera zuzena

Txartel elektronikoak birziklatzeko proiektua

Txartel elektronikoak birziklatzea oso zaila da, pieza txiki asko, soldadurak eta abar dituztelako. Horixe lortu nahi du mundu mailako proiektu garrantzitsu batek.
Txartel elektronikoetatik osagaiak bereiziko dituzte: batzuk, berriz erabiliko dituzte; beste batzuk, birziklatu.
Proiektuaren beste helburu bat zirkuituetako beruna ordezkatzea da.
Prozesu honetan material baliotsuak ere berreskuratu nahi dituzte, besteak beste, urrea, zilarra eta platinoa.

(Elhuyar, 2003ko martxoa; moldatuta)


0.Proiektuan txartel elektronikoa / elektronikoak birziklatuko dituzte.

1. Txartel elektronikoak / elektronikoek pieza txiki asko dituzte.

2. Mundu mailako proiektua garrantzitsu / garrantzitsua da.

3. Txartel elektronikoetatik osagai batzuk / osagaia bereiziko dituzte.

4. Txartelen zirkuituetako beruna / berunak ordezkatu nahi dute.

5. Prozesu honetan materialak baliotsuak asko / material baliotsu asko daude.


Aurreko fitxaren erantzunak
1.c, 2.a, 3.b

Hiztegia

baliotsu. valioso
bereiz(i), bereizten, bereiziko. separar
berreskura(tu), berreskuratzen, berreskuratuko. recuperar
berriz. de nuevo
berun. plomo
besteak beste. entre otros/as
birzikla(tu), birziklatzen, birziklatuko. reciclar
garrantzitsu. importante
helburu. objetivo
maila. nivel
ordezka(tu), ordezkatzen, ordezkatuko. sustituir
osagai. componente
txartel. tarjeta
urre. oro
zilar. plata

Gramatika

NOR / ZER

NORK / ZERK


bat

txartela
txartel elektronikoa
txartel elektroniko bat

txartelak
txartel elektronikoak
txartel elektroniko batek

batzuk

txartelak
txartel elektronikoak
txartel elektroniko batzuk

txartelek
txartel elektronikoek
txartel elektroniko batzuek

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE